Hjem » Kunder

Forutsigbarhet og oversikt

Velkommen til en mer forutsigbar og oversiktlig fremtid. Vi i VirtualHouse jobber for å gjøre livet ditt enklere og redusere risikoen for feil og usikkerhet i leveranser fra tekniske underentreprenører.

Vårt produkt ble utviklet i sammarbeid med innovasjon norge og aktører i bransjen.

Dersom du har bygg som nermer seg utløp av garantiperioden, eller har bygg som skal bygges eller oppgraderes så legg igjen kontaktinformasjonen din, så tar vi kontakt og ser hva vi kan gjøre sammen.

Byggarbeider

Hva er VirtualHouse?

VirtualHouse er en simulator som gjennom en webbasert plattform sikrer tekniske anlegg.

Løsningen er laget for hovedentreprenøren og byggherren for en bedre prosess og et bedre ferdig bygg. 

Ved å teste varme-, kjøle-, og ventilasjonssystem før de blir idriftsatt i bygget, får man viktige svar og får gjort avklaringer på et tidligere tidspunkt i byggeprosjektet. Med oppdatert, faktisk status, som ikke er basert på spesifikasjoner men faktisk utført arbeid, kan man justere fremdriftsplanen og koordinere fagene og aktørene bedre.

Dette gjør også at man kan ta viktig arbeid forbundet med systematisk ferdigstillelse av kritisk tidslinje, og man har bedre kotroll på fremdriften.

Hva VirtualHouse gjør:

Designstøtte

Simulere ulike konfigurasjoner for å optimalisere energieffektivitet og komfortnivå.

Risikoredusering

Bruk vår simulator til å identifisere risikofaktorer i systemet og test løsninger på simulatoren før implementering.

Drift over tid

Utfør langtidssimuleringer for å vurdere systemets pålitelighet og vedlikeholdsbehov over tid.

Laststyring

Simulere hvordan systemet kan håndtere variabel belastning og optimalisere strømforbruket.

Energioptimalisering

Utføre simuleringer for å finne ut hvordan man kan redusere energiforbruket ved å justere systemparametere.

Temperaturkontroll

Simuler hvordan systemet håndterer temperaturvariasjoner gjennom året for å sikre at systemet klarer å levere under ulike forutsetninger, og holde temperatur innenfor ønskede grenser.

En simulator som gjennom en webbasert plattform sikrer tekniske anlegg.

Byggarbeider

Er du interessert i å holdes oppdatert? send e-post til jon.olav@virtualhouse.no, så tar vi kontakt.

 

 

    Naviger

    © VirtualHouse AS - Personvern