Hjem » Investor

Invester i fremtiden

Problem og løsning

Vi kjenner bransjen, og har innledet samarbeid og dialog med både offentlige og private aktører.

Løsningen vår passer inn på flere nivå i ulike deler av byggeprosessen, men kort oppsummert finnes det ingen gode løsninger som lar hovedentreprenør se hvordan programvare fra tekniske underentreprenører vil passe sammen før det er installert i bygget. Dette er et stort usikkerhetsmoment som gjør idriftsettelsesfasen vanskelig å planlegge og fører til feil, forsinkelser og unødvendige kostnader. Konsekvensen av en suboptimal prosjektgjennomføring er at bygget ikke er så bra å bruke og økonomisk å drifte som det burde.

VirtualHouse bruker egenutviklet simuleringsteknologi for å løse problemet gjennom å se at de tekniske anleggene fungerer sammen før bygget bygges. Dette har vi erfaring med fra olje- og offshorenæring, og overfører denne effektive metoden til byggebransjen. Vi tar bort risiko og usikkerhet på et tidlig stadie, og løser et stort problem. Effekten av dette er en ryddigere prosess og mer kostnadseffektiv drift når bygget står klart. VirtualHouse er derfor en ettertraktet løsning hos både entreprenørene og byggherrene.

Menneskene

Vi er et team som har faglig kompetanse, erfaring, men også en moderne tilnærming til produktutvikling og problemløsing. VirtualHouse er startet for å løse et kjent problem i byggebransjen og gjøre livet enklere for alle involverte i større byggeprosjekt.

Ledelse

Gjermund - VirtualHouse

Gjermund Tomasgard

Grunlegger, CEO og Styremedlem

Sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU. Har jobbet med simulatortesting i offshore- og maritim industri før han jobbet med energisentraler til bygninger.

Jon Olav - VirtualHouse

Jon Olav Aurdal

Grunlegger, CFO og Styremedlem

Siviløkonom med fokus på økonomisk styring og finansiell økonomi fra NHH. Har jobbet som forretningsutvikler og vert deltaker og rådgiver for oppstartsselskap.

Gjermund - VirtualHouse

Ingvald Grindheim

Styreleder

Gründer i oppstartsselskap Grasp og Fonn. Sivilingeniør med er faring som prosjektleder for komplekse sykehusprosjekter med store entreprenører.

Jon Olav - VirtualHouse

Asle Kosbergløkk

Styremedlem

Leder i Standard Norge sin komité for byggautomasjon. Er CDO i Involved og koordinator for integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Har tidligere bygget opp og ledet DigTek i HRP.

Investorer

Sogn og Fjordane Fondet AS

JE Kapital

Åsgeir Tomasgard

AaT Prosjekt

Halvor Gregusson

Halvor Gregusson

Medgründer av nLink

Ove Kjøllesdal - VH

ÅSgeir Tomasgard (investor)

Eigar av AaT Prosjekt

Som prosjekteringsleiar veit eg at byggebransjen har betydelege problem med tekniske anlegg i overleveringsfasen. VirtualHouse sin simulator vil bidra til reduserte kostnadar og billegare drift ved å verifisere funksjonen av tekniske anlegg før dei vert bygd. Eg har investert i VirtualHouse fordi eg er overtydd om at deira simulator vil vere eit verdifullt tilskot i alle byggeprosjekt.

Bruk av VirtualHouse i prosjekteringa gir oss innsyn i korleis det tekniske anlegget vil fungere i ulike driftssituasjonar, og bidrar til raske og optimale val i ein tidleg fase. VirtualHouse sin teknologi reduserer prosjekteringskostnader og sluttfasekostnader, og gir oss eit klart konkurransefortrinn i tilbodsfasen.

Halvor Gregusson

Halvor Gregusson (Investor)

Medgründer av nLink

“Jeg investerte i VirtualHouse fordi denne type tester før eller siden kommer til å bli like standard i byggebransjen som det er i oljebransjen. Det er en del av en digitaliseringstrend i bygg og anlegg som kommer til å vokse og VirtualHouse har mulighet til å bli godt posisjonert. Utover det kjenner jeg gründeren gjennom flere år på universitetet som faglig dyktig og en seriøs person som brenner for faget og som kommer til å gi 110% for å lykkes med å få selskapet opp og frem.”

Ove Kjøllesdal - VH

Ove Kjøllesdal (Investor)

Gründer av Eid Elektro

“Eg har valt å investere i VirtualHouse fordi eg som aktør innan teknisk bransje ser at tenestene dei utviklar vil kunne effektivisere og heve kvaliteten i alle byggeprosjekt inklusiv tekniske fag, og det vil kunne bli ein god standard i alle byggeprosjekt i framtida.
Vidare kjenner eg til Gjermund Tomasgard og Jon Olav Aurdal og deira kompetanse, og eg har sans for lokale gründerar som vil utvikle nye tenester som både kan betre kvaliteten i og effektivisere byggebransjen.”

Nyheter

ITB-Aktuelt

VirtualHouse og Skanska snur opp ned på teknikk i bygg

Fjordabladet

Skanska går inn på eigarsida i VirtualHouse AS på Nordfjordeid.

SHIFTER

Skanska investerer i krasjtest-startup for bygg

Fjordabladet

Gjermund lagar virtuelle hus i byggebransjen

NemiTek

“Kollisjonstester” teknisk anlegg

Fjordabladet

Lokal gründer satsar for framtida

NemiTek

Digital tvilling for tekniske anlegg

 

Fremdrift

Vi gjennomførte vinteren 2020 en emisjon, og har planer om å hente kapital for ytterligere vekst høsten 2021. Dersom du legger inn informasjonen din under – så sender vi deg en investorbrosjyre, og holder deg i loopen.

Naviger

© VirtualHouse AS - Personvern