Hjem » Investor

Invester i fremtiden

VirtualHouse er i en spennende vekstfase, og vi ønsker å knytte oss opp mot potensielle investorer som vil være med å utvikle VirtualHouse videre. Her kan du lese mer om oss i VirtualHouse, og du kan legge igjen kontaktinformasjonen din om du ønsker å bli holdt oppdatert på fremdrift og kapitalinnhenting fremover.

Menneskene

Vi er et team som har faglig kompetanse, erfaring, men også en moderne tilnærming til produktutvikling og problemløsing. VirtualHouse er startet for å løse et kjent problem i byggebransjen og gjøre livet enklere for alle involverte i større byggeprosjekt.

Gjermund - VirtualHouse

Gjermund Tomasgard

Daglig leder og gründer

Sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU som brenner for å bruke faget sitt til å skape verdier og et bærekraftig samfunn. Etter studiene jobbet han med industriell programvaretesting i offshore og maritime næringer før han flyttet hjem til Nordfjord og jobbet med energisentraler til bygninger. Kombinasjonen av disse jobbene var det som skulle til for å se at næringen har et uforløst potensiale som han har en løsning på. Det er vanskelig å finne noe mer meningsfylt for en kybernetiker å arbeide med, enn å bidra til gjøre en av verdens største næringer mer lønnsom og bærekraftig.

Jon Olav - VirtualHouse

Jon Olav Aurdal

CFO og Styreleder

Siviløkonom med fokus på økonomisk styring og finansiell økonomi fra NHH som brenner for å bruke sin kunnskap og erfaring til å løfte oppstartsselskap fra tidlig fase til vekst. Under studiene var han flere ganger med på å dra i havn nord-europas største studentdrevne næringslivskonferanse. Etter at han flyttet til Nordfjordeid har han jobbet med tre oppstartsselskaper, og han har kommet inn som styreleder i VirtualHouse for å komplementere Gjermund sin kunnskap. Ønsket om å jobbe med VirtualHouse er grunnet det enorme markedspotensialet, gründers ønske om å gjøre byggenæringen mer bærekraftig, samt muligheten til å skape kompetansearbeidsplasser i distriktet.

Investorer

Åsgeir Tomasgard

HS Bygg

Eivor Kjellevold

Eivor Kjellevold

JE Kapital

Halvor Gregusson

Halvor Gregusson

Nlink

Ove Kjøllesdal - VH

Ove Kjøllesdal

Daglig leder i Eid Elektro

Håvard Halvorsen

Håvard Halvorsen

Nlink

Kontrad Fagertun

Konrad Fagertun

Nlink

Sogn og Fjordane Fondet AS

Sogn og Fjordane Fondet

Ove Kjøllesdal - VH

Ove Kjøllesdal

Investor og daglig leder i Eid Elektro

“Eg har valt å investere i VH fordi eg som aktør innan teknisk bransje ser at tenestene VH utviklar vil kunne effektivisere og heve kvaliteten i alle byggeprosjekt inklusiv tekniske fag, og det vil kunne bli ein god standard i alle byggeprosjekt i framtida.
Vidare kjenner eg til Gjermund Tomasgard og hans kompetanse, og eg har sans for lokale gründerar som vil utvikle nye tenester som både kan betre kvaliteten i og effektivisere byggebransjen.”

Halvor Gregusson

Halvor Gregusson

Investor, medgründer Nlink

“Jeg investerte i VH fordi denne type tester før eller siden kommer til å bli like standard i byggebransjen som det er i oljebransjen. Det er en del av en digitaliseringstrend i bygg og anlegg som kommer til å vokse og VH har mulighet til å bli godt posisjonert. Utover det kjenner jeg gründeren gjennom flere år på universitetet som faglig dyktig og en seriøs person som brenner for faget og som kommer til å gi 110% for å lykkes med å få selskapet opp og frem.”

Ove Kjøllesdal - VH

Åsgeir Tomasgard

Investor, HS Bygg

“Jeg investerte i VH fordi jeg vet byggebransjen har til dels betydelige problemer med tekniske anlegg i overleveringsfasen. VH kan bidra til å redusere kostnader ved å sikre at tekniske anlegg blir overlevert uten feil. I tillegg kjenner jeg gründeren som en klok og arbeidsom person som lykkes med det han setter seg fore.”

Problem og løsning

Vi kjenner bransjen, og har innledet samarbeid og dialog med både offentlige og private aktører.

Løsningen vår passer inn på flere nivå i ulike deler av byggeprosessen, men kort oppsummert finnes det ingen gode løsninger som lar hovedentreprenør se hvordan programvare fra tekniske underentreprenører vil passe sammen før det er installert i bygget. Dette er et stort usikkerhetsmoment som gjør idriftsettelsesfasen vanskelig å planlegge og fører til feil, forsinkelser og unødvendige kostnader. Konsekvensen av en suboptimal prosjektgjennomføring er at bygget ikke er så bra å bruke og økonomisk å drifte som det burde.

VirtualHouse bruker egenutviklet simuleringsteknologi for å løse problemet gjennom å se at de tekniske anleggene fungerer sammen før bygget bygges. Dette har vi erfaring med fra olje- og offshorenæring, og overfører denne effektive metoden til byggebransjen. Vi tar bort risiko og usikkerhet på et tidlig stadie, og løser et stort problem. Effekten av dette er en ryddigere prosess og mer kostnadseffektiv drift når bygget står klart. VirtualHouse er derfor en ettertraktet løsning hos både entreprenørene og byggherrene.

Fremdrift

Vi gjennomførte vinteren 2020 en emisjon, og har planer om å hente kapital for ytterligere vekst utover H2 2020. Dersom du ønsker å være oppdatert på denne prosessen eller slå av en prat kan du legge inn informasjonen din under – så holder vi deg i loopen.

Naviger

© VirtualHouse AS - Personvern